x
Home | Magazine |  Contact 

Nieuwsbericht

Bob Hutten draagt voorzitterschap AANtWERK over aan Bart Zegers

Inclusie. Het is Bob Hutten op ‘t lijf geschreven. Volgens de Veghelse ondernemer zou namelijk iedereen die dat wil en kan mee moeten kunnen doen in de maatschappij. Sinds 2015 is Bob voorzitter van AANtWERK. Het netwerk in Noordoost-Brabant dat laat zien dat succesvol en sociaal ondernemerschap heel goed samen kunnen gaan. Na zeven jaar voorzitterschap, een verdubbeling van het ledenaantal en een succesvolle regionale en politieke lobby vindt Bob het een gezonde stap om het stokje over te dragen. “Ik ben trots en dankbaar. Maar we zijn er nog niet. We moeten nóg beter samenwerken als werkgevers. Zij kunnen laten zien hoe het wel kan en moet om uiteindelijk iedereen die dat wil en kan aan een baan te helpen.” Bart Zegers volgt Bob Hutten vanaf oktober 2022 op. Hij is directeur bij het Udense bedrijf Wiltec, vertegenwoordiger van VNO-NCW in het regionaal werkbedrijf en jarenlang bestuurslid van AANtWERK.

In zijn visionaire speeches had Bob het vaak over anders denken, anders doen, lef hebben en vooral de verantwoordelijkheid die we als werkgevers hebben voor mensen die het moeilijk vinden om een baan te vinden en te houden. Zelf was hij een inspirator voor andere werkgevers door in zijn bedrijf een zogenoemde HR Adviseur Inclusiviteit in te zetten die in twee jaar tijd een kleine 200 mensen aan een baan heeft geholpen. Dan hebben we het hier niet over werknemers die normaal gesproken gemakkelijk meegaan in sollicitatieprocedures. Dit gaat om mensen voor wie werk niet vanzelfsprekend is. Die nooit uitgenodigd worden voor een gesprek bijvoorbeeld, een baan met de nodige verantwoordelijkheden niet aan kunnen of de hoop op leuk werk al lang hebben opgegeven. Maar tegelijk wel degelijk wíllen werken. Onbenut arbeidspotentieel noemen we deze groep, verwijzend naar het talent dat ze hebben en waar maar geen gebruik van wordt gemaakt. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt gaat het in Noordoost-Brabant om een groep van tenminste 30.000 mensen. “Sund”, zoals voormalig AANtWERK Award winnares Marit Bloem en eigenaresse van Hendriks SGR in Berghem het treffend verwoordt. Bij Hutten is om die reden de bakkerij ontstaan waar voornamelijk slechthorende of dove mensen werken en waar nu de heerlijkste Brabantse worstenbroodjes succesvol over de toonbank gaan.

Sociaal ondernemerschap

Terug naar AANtWERK. Want daar hebben zich door de jaren heen zo’n 160 leden bij aangesloten. Stuk voor stuk Brabantse werkgevers die op de een of andere manier een link hebben met inclusie. De meesten hebben een intrinsieke motivatie omdat ze vinden dat, net als Bob, iedereen een kans op werk verdient. Dat lees je terug in de beleidsstukken, merk je aan de bedrijfscultuur en zie je op de werkvloer. Anderen willen in de toekomst stappen zetten met inclusief ondernemerschap door bijvoorbeeld functiecreatie, open hiring, inclusieve inkoop of detachering. Deze groep laat zich binnen AANtWERK onderdompelen in de wereld van het sociaal ondernemerschap. De kunst hierin is om de kennis en kunde samen ze brengen van sociaal ontwikkelbedrijven IBN, WSD en Weener XL, WerkgeversServicePunt, gemeenten en UWV en vooral van werkgevers. De laatste tijd zien we overigens steeds meer leden die zich aansluiten vanuit urgentie. Door de oplopende personeelstekorten zijn ze genoodzaakt om op andere manieren naar hun personeelsbestand te kijken. Op de evenementen van AANtWERK worden daarom altijd actuele thema’s behandeld zoals laaggeletterdheid en binnenkort op 27 september schuldenproblematiek, waar we uiteraard stilstaan bij het vertrek van Bob Hutten en de nieuwe rol van Bart Zegers.

“Goede werk voorzetten”

Binnenkort volgt een interview met de nieuwe voorzitter Bart Zegers. Hierin deelt hij zijn ambities voor de toekomst van AANtWERK. Hij kan daar nu al het volgende over zeggen: “Allereerst fantastisch dat Bob de afgelopen jaren zo’n positieve bijdrage heeft geleverd aan het netwerk en de doelen van Stichting AANtWERK! Voor mij geldt dat ik er vooral veel zin in heb om dat goede werk voort te zetten. Dus samen met veel enthousiaste werkgevers aan de slag om van Noordoost-Brabant de meest inclusieve regio van Nederland te maken!”